Diensten

Buddyzorg

Deze vrijwilligers, buddy’s genoemd, geven sociaal emotionele ondersteuning aan mensen met een levensbedreigende ziekte, onder andere mensen met Aids of HIV geïnfecteerden, gericht op het versterken van de autonomie en persoonlijke kracht.

De begeleiding van de vrijwilligers en zorgvragers rondom deze inzet wordt gegeven door de professionele coördinatoren van het Regionaal Dienstencentrum

Chronisch zieken

Door een chronische ziekte of lichamelijke beperking kan iemand vaak niet of moeizaam deelnemen aan activiteiten. Bezoek van een vrijwilliger, of een gezamenlijke activiteit ondernemen met een vrijwilliger kan zorgen dat iemand met een chronische ziekte minder snel in een isolement terecht komt en kan de eventuele mantelzorger ontlasten.

De begeleiding van de vrijwilligers en zorgvragers rondom deze inzet wordt gegeven door de professionele coördinatoren van het Regionaal Dienstencentrum.

Dementerenden

Mensen met dementie kunnen niet meer voor zichzelf zorgen. Vaak gebeurt het dat de eventuele mantelzorger overbelast raakt door de constante zorg en aandacht die gegeven moet worden. Door het op bezoek komen van een vrijwilliger bij een dementerende, kan de eventuele mantelzorger even de zorg uitbesteden.

Ook bij mensen die alleen wonen zijn deze bezoeken mogelijk, de inzet van de vrijwilliger wordt dan afgestemd met beroepskrachten rondom de dementerende.

In samenwerking met Alzheimer Nederland worden deze vrijwilligers voorgelicht over dementie in al haar facetten en het omgaan met mensen met dementie.

De begeleiding van de vrijwilligers en zorgvragers rondom deze inzet wordt gegeven door de professionele coördinatoren van het Regionaal Dienstencentrum

Vriendendienst

Mensen met een psychiatrische beperking vinden het vaak moeilijk om bepaalde activiteiten alleen te ondernemen en kunnen zo in een isolement terecht komen. Om dit isolement tegen te gaan kan iemand met een psychiatrische beperking worden gekoppeld aan een vrijwilliger, een maatje. Zij spreken samen af leuke dingen te gaan ondernemen, zoals wandelen, een kopje koffie drinken, naar de stad, een spelletje doen of andere activiteiten.

Vrijwilligers worden getraind in samenwerking met de Stichting Pandora.

De begeleiding van de vrijwilligers en zorgvragers rondom deze inzet wordt gegeven door de professionele coördinatoren van het Regionaal Dienstencentrum.

Mensen met eenzaamheidsproblematiek

Eenzaamheid komt veel voor bij ouderen, een regelmatig bezoek van een vrijwilliger kan vaak meehelpen om uit het isolement te komen. Naast bezoek behoort het samen ondernemen van activiteiten ook tot de mogelijkheden.

De begeleiding van de vrijwilligers en zorgvragers rondom deze inzet wordt gegeven door de professionele coördinatoren van het Regionaal Dienstencentrum.

Mensen met een lichamelijke beperking

Door een lichamelijke beperking kan iemand vaak moeizaam deelnemen aan activiteiten. Bezoek van een vrijwilliger, of een gezamenlijke activiteit ondernemen met een vrijwilliger kan zorgen dat iemand met een lichamelijke beperking minder snel in een isolement terecht komt en kan de eventuele mantelzorger ontlasten.

De begeleiding van de vrijwilligers en zorgvragers rondom deze inzet wordt gegeven door de professionele coördinatoren van het Regionaal Dienstencentrum.

Mensen met verlieservaring, echtscheiding

Vrijwilligers kunnen ondersteuning bieden aan mensen die gescheiden zijn of bezig zijn met een echtscheiding.   Door middel van individuele contacten wordt er gelegenheid gegeven voor gesprekken voor korte of langere tijd om te leren omgaan met de nieuwe situatie.

Naast individuele gesprekken kunnen mensen deelnemen aan groepsbijeenkomsten met lotgenoten. Deze vinden 2x per maand plaats onder begeleiding van een vrijwilliger.

De begeleiding van de vrijwilligers en zorgvragers rondom deze inzet wordt gegeven door de professionele coördinatoren van het Regionaal Dienstencentrum

Mensen met verlieservaring, rouw

Vrijwilligers kunnen ondersteuning bieden aan mensen die hun partner hebben verloren. Door middel van individuele contacten wordt er gelegenheid gegeven voor gesprekken voor korte of langere tijd om te leren omgaan met de nieuwe situatie.

Naast individuele gesprekken kunnen mensen deelnemen aan groepsbijeenkomsten met lotgenoten. Deze vinden 2x per maand plaats onder begeleiding van een vrijwilliger.

De begeleiding van de vrijwilligers en zorgvragers rondom deze inzet wordt gegeven door de professionele coördinatoren van het Regionaal Dienstencentrum

Mensen in de terminale levensfase

Inzet van vrijwilligers kan ondersteuning bieden bij de wens om thuis te kunnen sterven. De vrijwilligers hebben naast tijd en aandacht voor de stervende ook aandacht ook voor de mantelzorgers, die een moeilijke taak vervullen.

De vrijwilligers worden getraind in samenwerking met het Landelijk Steunpunt Terminale zorg.

De begeleiding van de vrijwilligers en zorgvragers rondom deze inzet wordt gegeven door de professionele coördinatoren van het Regionaal Dienstencentrum.

Telefooncirkels

Voor veel alleenwonende ouderen, chronisch zieke of gehandicapte is de mogelijkheid om deel te nemen aan een telefooncirkel is een geruststellend idee. Behalve veiligheid is ook het sociale contact met andere deelnemers belangrijk. Een telefooncirkel wordt gestart en begeleidt door vrijwilligers.

De coördinatie van de telefooncirkels wordt verricht door een van de professionele coördinatoren. Wilt u informatie over de telefooncirkels?

Wilt u informatie over deze vrijwilligersinzet?

Contact ons
Style Switcher
Colours
Headers

NOTE: Vertical headers will not work on pages that have the naked header enabled