Vernieuwing

Vernieuwing
February 10, 2016 inyourface

Zelf was ik maar ten dele de nieuwe wind door het Dienstencentrum. Het werd een ware storm, toen kort na mijn aanstelling gestart werd met een ingrijpende verbouwing. Nu, in de luwte van alle drukte, zijn we trots op het resultaat. Het Dienstencentrum is nog steeds gastvrij, heeft een warme uitstraling en het is er prettig werken. Een goed gesprek is nog steeds mogelijk en de drempel is van gelijk niveau gebleven!
Een nieuw uiterlijk geeft ook weer nieuwe energie, zo starten we deze zomer met nieuwe groepen voor mensen met een verlieservaring. Mensen die na hun echtscheiding het fijn vinden om te praten met mensen die hetzelfde meemaken komen bij elkaar en ook mensen die na het verlies van hun partner behoefte hebben hier over te praten komen bijeen in de sfeervolle serrezaal van het Dienstencentrum. Van zelfsprekend is het ook na de zomer mogelijk om deel te nemen aan deze gespreksgroepen.
Vrijwilligers van het Dienstencentrum bezoeken ook mensen die eenzaam zijn, gehandicapten en mensen met een chronische ziekte, die een luisterend oor en gezelschap wordt geboden.
Een aparte groep vrijwilligers wordt ingezet bij mensen die thuis sterven, deze vrijwilligers zijn speciaal getraind voor deze zorg en zij bieden vaak ondersteuning aan mantelzorgers, door even hun taak over te nemen. Ook zetten de vrijwilligers zich in bij situaties waarbij de stervende geen mantelzorgers om zich heen heeft.
Het zorgen voor een dementerende partner valt vaak zwaar, er moet immers vaak voortdurend een oogje in het zeil gehouden worden. In deze situatie kunnen speciaal getrainde vrijwilligers het Dienstencentrum verlichting bieden door zich in te zetten als oppas bij dementerenden.
Een andere activiteit van het Dienstencentrum is Vriendendienst, een vrijwilliger wordt gekoppeld aan iemand met een psychiatrische handicap om samen leuke dingen te gaan doen. Dit najaar zal er ook een activiteit komen om als koppel aan mee te doen.
Ook werkt het Dienstencentrum samen met partners in de regio, zoals Stichting Welzijn Ouderen en het Steunpunt Mantelzorg.
Zo is door gezamenlijke inspanning een onderzoek gestart  onder de naam Meer Profijt van Respijt, waarin onderzocht wordt waar mantelzorgers behoefte aan hebben en of er genoeg voorzieningen zijn om tijdens de zorg ondersteuning te krijgen.
Er is nog een gezamenlijk project, de cursus Zorgen voor ouders in Nederland, voor allochtonen die staan voor de zorg van hun familie, maar vaak onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn om ondersteund te worden in deze mantelzorg.
Het dienstencentrum heeft een nieuw gezicht, een frisse blik en we kijken graag naar vandaag en morgen. Er wordt kennis vergaard en doorgegeven, naar samenwerking gezocht en ondersteuning geboden. Met name met de collega vrijwilligersorganisaties, maar ook met andere organisaties in de zorg hebben we een vruchtbaar contact.
Er is nog veel te doen, veel mantelzorgers zouden nog ondersteuning kunnen gebruiken en veel mensen geholpen door de hulp van vrijwilligers. Maar ook andere mensen zouden als vrijwilliger door hun inzet voor een ander in een moeilijke situatie hun leven kunnen verrijken.
Er kunnen door de nieuwe gezamenlijke projecten zorgvragen kunnen komen waar we op dit moment geen antwoord op hebben. Dan wordt er, net als nu bij elke nieuwe vraag, gezocht naar een oplossing. Bij het Dienstencentrum, of elders.
Kortom, er is nog veel te doen… en daar hebben we zin in!!!

Style Switcher
Colours
Headers

NOTE: Vertical headers will not work on pages that have the naked header enabled